Prezbiopia

Jak przebiega proces widzenia

Prezbiopia, inaczej zwana starowzrocznością najczęściej dotyka ludzi po 40 roku życia. Badania przeprowadzone przez agencję badawczą PBS wskazują, iż objawy prezbiopii dotyczą blisko 10 mln Polaków. Wada ta powoduje pogorszenie widzenia z bliskich odległości. Wiele osób nie podejmuje leczenia, dlatego też co dziesiąta osoba nie jest nawet świadoma występowania tego problemu. To błąd.

Prezbiopia pojawia się na skutek naturalnych procesów starzenia się organizmu, na które nie mamy wpływu. Dzieję się tak dlatego, że z biegiem czasu soczewka wewnątrzgałkowa traci swoją elastyczność, przez co w pewnym wieku mogą pojawić się problemy z ostrym widzeniem z bliskich odległości.

Przyczyny prezbiopii

Prezbiopia jest nierozerwalnie związana z pojęciem akomodacji oka. Akomodacja to zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dzięki niej jesteśmy w stanie dostrzec obiekty znajdujące się w różnych odległościach, zarówno z bliska, jak i z daleka.

Cały ten proces odbywa się na skutek zdolności soczewki wewnątrzgałkowej do zmiany swojej mocy. Podczas patrzenia w dal, moc układu wzrokowego jest najmniejsza, natomiast w trakcie przyglądania się obiektom, które znajdują się bliżej nas, następuje wzrost mocy. Soczewka osiąga najwyższą moc w punkcie położonym jak najbliżej oka. W skrócie – amplituda akomodacji odpowiada za zdolności akomodacyjne oka.

Wraz z wiekiem soczewka i utrzymujące ją włókna obwódki rzęskowej tracą swoją rozciągliwość. Coraz mniej elastyczne stają się również włókna mięśniowe ciała rzęskowego, które biorą udział w procesie akomodacji.

Prezbiopia - objawy

Starowzroczność charakteryzuje się stopniową utratą możliwości akomodacyjnych, która spowodowana jest spadkiem elastyczności soczewki wewnątrzgałkowej. Pojawia się zazwyczaj między 40 a 50 rokiem życia. Pierwsze symptomy mogą wystąpić już krótko po ukończeniu 40 roku życia. W wyniku wyżej opisanych zmian amplituda akomodacji maleje i uniemożliwia komfortowe widzenie przedmiotów z bliska, np. tekstu w książce czy napisów na ekranie komputera lub telewizora. Pierwsze symptomy pacjenci zauważają zazwyczaj podczas wykonywania swoich codziennych, podstawowych obowiązków. Najczęściej zgłaszają się do lekarza, w momencie kiedy potrzebują nowych okularów do czytania, a konkretnie – zmiany ich mocy.

Leczenie prezbiopii

W momencie, w którym specjalista stwierdza u pacjenta niedostateczną akomodację, która może oznaczać początki prezbiopii, zaleca mu przede wszystkim zmianę okularów do czytania, proponuje odpowiednie okulary progresywne lub biurowe. Ich moc zależna jest od wielkości spadku akomodacji, potrzeb pacjenta oraz odległości, z której oglądane są przedmioty.

Należy pamiętać, że każdy przypadek prezbiopii jest inny, dlatego też warto zgłosić się do odpowiedniego specjalisty, który w adekwatny sposób oceni proces zmian, a co za tym idzie – zaleci najlepsze, indywidualnie dobrane rozwiązanie.

GDZIE BEZPŁATNIE ZBADAĆ WZROK W WIELKOPOLSCE

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE WZROKU W JEDNYM Z SALONÓW SIECI VISIONOPTYK

Sprawdź atrakcyjne promocje na okulary w wielkopolsce